Nama                                : ERMELINA N. LUDJI, A.Md

NIP                                     : 19850330 200904 2 008

Jabatan                            : Panitera Muda Pidana

Pangkat Gol/Ruang  : Penata Muda Tk.I (III/b)

Status                               : Aktif

Nama                                : DWI UTOMO, SH

NIP                                     : 19910716 202012 1 003

Jabatan                            : Staf Kepaniteraan Pidana

Pangkat Gol/Ruang  : Penata Muda Tk.I (III/b)

Status                               : AktifBerita Terkait