Nama: JONIARTHA L. EDO, S.H

NIP: 19820623 200912 1 007

Jabatan: Jurusita

Pangkat Gol/Ruang: Penata Muda  (III/a)

Status: Aktif


Nama: SEVERINUS ELIAS F. PHABA SWAN

NIP: 19730108 200604 1 001

Jabatan: Jurusita

Pangkat Penata Muda (III/a)

Status: Aktif


Nama: SAFRUDIN LATIF

NIP: 19680403 200604 1 023

Jabatan: Jurusita 

Pangkat Pengatur  (II/d)

Status: Aktif

Nama: THOMAS RAIMOND RESI

NIP: 19820517 201408 1 002

Jabatan: Jurusita Pengganti

Pangkat Pengatur  (II/c)

Status: Aktif

Nama: KRISTOFORUS DURA, S.H

NIP: 19820202 201408 1 001

Jabatan: Jurusita Pengganti

Pangkat Penata Muda (III/a)

Status: Aktif


Berita Terkait